image alt

"הסימן שמציל חיים" זהו פרויקט התרמה להצלת כלבים וחתולים מהרחוב ולסיכוי לחיים חדשים!


הצטרפו למשימה וקחו את הסימן עליכם שכולם יראו שאפשר לעשות שינוי...
שיש מישהו שחושב עליהם...שלמישהו בעולם עוד אכפת מהעיניים מאחורי הסורגים...

 10% מהרווח יתרמו לעמותות מצילות חיים
למטרת הצלת כלבים מהסגרים לפני המתה והעברתם לפנסיונים ואומנות חמות,
ולעיקור וסירוס חתולי רחוב ומציאת בתים מאמצים.

 


כל הזכויות שמורות לתכשיטי Tuvian-Sky ©
x

#{title}

#{text}

#{price}